Nanh Bạc

Cao: 70 cm

Nặng: 48kg

Giới tính: Đực

NS: 19/01/2017

Chủ chó: Nguyễn Thành Danh

Mã chip code: 0725152423

Danh mục: