Mắt diều hâu

Cao: 75 cm

Nặng: 58kg

Giới tính: Đực

NS: 01/01/2018

Chủ chó: Nguyễn Văn Công

Mã chip code: 0725766555

Danh mục: