Lucky Bin

Cao: 74cm

Nặng: 65kg

Giới tính: Cái

NS: 24/01/2018

Chủ chó: Nguyễn Văn Đại

Mã chip code: 010212456

Danh mục: