Hóng Thiên Khuyển

Cao: 74cm

Nặng: 48kg

Giới tính: Đực

NS: 01/01/2018

Chủ chó: Nguyễn Văn Công

Mã chip code: 0725152231

Danh mục: