Xem tất cả 8 kết quả

Air Blade

Cao: 30cm

Nặng: 3kg

Giới tính: Cái

NS: 02/05/2018

Ben Bear

Cao: 71cm

Nặng: 55kg

Giới tính: Đực

NS: 03/01/2018

Black Burn

Cao: 1m02

Nặng: 40kg

Giới tính: Đực

NS: 02/01/2016

Bo Báo đen

Cao: 72cm

Nặng: 68kg

Giới tính: Đực

NS: 01/01/2018

Hóng Thiên Khuyển

Cao: 74cm

Nặng: 48kg

Giới tính: Đực

NS: 01/01/2018

Lucky Bin

Cao: 74cm

Nặng: 65kg

Giới tính: Cái

NS: 24/01/2018

Mắt diều hâu

Cao: 75 cm

Nặng: 58kg

Giới tính: Đực

NS: 01/01/2018

Nanh Bạc

Cao: 70 cm

Nặng: 48kg

Giới tính: Đực

NS: 19/01/2017