Bo Báo đen

Cao: 72cm

Nặng: 68kg

Giới tính: Đực

NS: 01/01/2018

Chủ chó: Nguyễn Văn Công

Mã chip code: 072515253

Danh mục: