Black Burn

Cao: 1m02

Nặng: 40kg

Giới tính: Đực

NS: 02/01/2016

Chủ chó: Nguyễn Văn Công

Mã chip code: 07251525355

Danh mục: