Ben Bear

Cao: 71cm

Nặng: 55kg

Giới tính: Đực

NS: 03/01/2018

Chủ chó: Nguyễn Văn Thành

Mã chip code: 010212354

Danh mục: