Air Blade

Cao: 30cm

Nặng: 3kg

Giới tính: Cái

NS: 02/05/2018

Chủ chó: Nguyễn Danh

Mã chip code: 07255285

Danh mục: